How to Pay

1. เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินตามหมายเลขบัญชีด้านล้างนี้

    ธนาคารกสิกรไทย
    743-2-678659
ธนาคารไทยพาณิชย์
237-213283-6
ธนาคารกรุงเทพ
    235-074714-9
   ชื่อบัญชี นายศรายุทธ ศรีกาญจนาวรรณ

2. ลูกค้าแจ้งชำระเงินโดยแนบสลิป หรือแจ้งรายละเอียดที่ชำระแล้ว และที่อยู่จัดส่ง 

3. ทีมงานยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งวันจัดส่ง โดยระยะเวลาผลิตและจัดส่งจะแตกต่างกันไปในแต่ในช่วงของคิวงาน